Loading...

دسترسی سریع به لینک های مهم

اين سطح براي افرادی كه علاقمندند زبان را بصورت سيستماتيك بياموزند ارائه شده است كه در آن چهار مهارت (Listening – Speaking – Reading – Writing  ) و موئلفه هاي (Grammar- Vocabulary – Pronunciation ) تدريس می شود.

چون زبان آموزان دبيرستانی از اول دبيرستان به بعد جهت حضور در آزمون كنكور تلاش بيشتري نياز دارند بدين وسيله سری كتابهای (Oxford) (زبان آموز را از Elementary آموزش داده و تا حد advanced همراهی مي كند) كه اين سری كتابها بهترين از نظر ارائه اطلاعات بصورت چهار مهارت ميباشد.

این سری از کتابها زبان آموز دبیرستانی را از سطح ابتدایی تا پیشرفته همراهی میکند.
 

نام کتابها عبارتند از :

                                Solution

ویژگیهای این سری از کتابها:

- دارای یک برنامه چهارمهارتی متعادل که دو مهارت Reading  و Writing را درهم ترکیب کرده و برای موفقیت آکادمیک زبان آموز یک استراتژی ارائه می نماید.

- تدریس دروس، از طریق مطالب و متون جذاب

- یک نگرش زبان آموز محور که زبان آموزان را تشویق میکند تجربیات شخصی را به اشتراک گذاشته و تفکری نقادانه را بسط دهند.

- ارائه مشخص نکات گرامری تمرینات کنترل شده و ارتباطی را فراهم میکند.

- تمرین های Pre (Listening – Reading , Writing) به زبان آموز تمرکزی که جهت موفقیت در این مهارتهای زبانی نیاز دارند ارائه می نماید.

 

19 شهریور 1392