Loading...

دسترسی سریع به لینک های مهم

دوره آمادگی آزمون بین المللی FCEیا First Certificate in English(CEFR Level B2)

FCEیا First Certificate in English، آزمونی برای اثبات توانایی افراد در انجام گفتگوها و نگارش های روزمرّه به زبان انگلیسی در سطح متوسط رو به بالا (upper-intermediate) است و قبولی در آن راه را برای تحصیل در دانشگاه های 34 کشور جهان و کار در بانک ها و دیگر مؤسسات مالی و اقتصادی، آژانس ها وخطوط هوایی، شرکت های فعال و معتبر تولید نرم افزارها و سخت افزارهای کامپیوتری و ... آن کشورها هموار می سازد. این آزمون به طور متوسط 2 بار در هر ماه در سراسر جهان و ایران نیز برگزار می شود؛ به افرادی که موفق به کسب نمرات  A، Bو Cدر آزمون FCEشوند، مدرکی از سوی دانشگاه کمبریج انگلستان اعطاء می گردد که تاریخ انقضاء نداشته و مادام العمر معتبر می باشد.

زبان آموزان علاقه مند به ادامه آموختن زبان انگلیسی در مرکز آموزش زبان های خارجی حافظ، پس از اتمام دوره های MICو COبا سطح زبانی متوسط و فراتر از متوسط وارد دوره FCEمی شوند؛ این دوره در 5 ترم برگزار می شود و طی آن زبان آموزان، ضمن ارتقاء دانش واژگان و گرامر زبان انگلیسی و تقویت مهارت های چهارگانه، نکات لازم جهت شرکت در آزمون بین المللی FCEرا می آموزند.

کتاب  آموزشی این دوره شامل Ready for First  از انتشارات MACMILLAN می باشند .

سطح

تعداد جلسات

FCE 1

22

FCE 2

22

FCE 3

22

FCE 4

22

FCE 5

22

 

کتاب های بیشتر جهت تقویت بنیه علمی زبان آموزان در دورهFCE:

MacMillan Destination B2 (Grammar & Vocabulary) by Malcolm Mann & Steve Taylore-Knowles

Oxford Word Skills (Intermediate) by Ruth Gairns and Stuart Redman

Oxford Word Skills  Idioms & Phrasal Verbs (Intermediate)

Longman Advanced Learners' Grammar by Mark Foley & Diane Hall

حداقل نمره قبولی در ترم های پنج گانه دوره آمادگی آزمون بین المللی FCEدر مرکز آموزش زبان های خارجی حافظ، اخذ نمره 70 از 100 طبق جدول تقسیم نمرات به شرح ذیل می باشد:

جدول تقسیم بندی نمرات در  دوره FCE

      Class Activity

     Quiz

Panel          Discussion

Final       Exam

Total

          20

     20

          20

      40

100

 

 

 

 

 

19 مرداد 1393