Loading...

دسترسی سریع به لینک های مهم

این کلاس ها گروه های زبان آلمانی ، فرانسه، ایتالیایی ،روسی و  برای  تقویت مهارت های صحبت کردن در نظر گرفته شده است که هفته ای یک جلسه برگزار می شود.

اهداف :

تدریس تکنیک های صبحت کردن

معرفی کلمات ، واژه ها و اصطلاحات و عبارات کاربردی که زبان آموز را در تقویت مهارت های صحبت کردن کمک می کند.

کمک به دانش آموز در استفاده از اطلاعات قبلی خود به صورت کاربردی

توجه دقیق به اشتباهات گرامری ، تلفظی و واژگانی

کمک به زبان آموزان برای استفاده از گرامر صحیح بر طبق عنوان ارائه شده و استفاده از عناوین جذاب

برای اطلاع بیشتر تماس با شماره 38443037

20 مرداد 1393