Loading...

دسترسی سریع به لینک های مهم

کلاس پنجم تا هشتم ابتدائی (گروه اول متوسطه) جزء اين گروه مي باشد و جهت آماده نمودن زبان آموزان با نكات پايه اي زبان و سپس ورود به دوره هاي بزرگسالان برنامه ريزي گرديده است. كتابهاي اين گروه از جديد ترين كتابها و شيوه آموزشي مي باشد.

امتیاز کتاب ها

  • عناوین تخیلی و دلچسب که نوجوانان را به خود جذب می کند
  • کارهای نوشتاری و پروژه ها نوجوانان را مستقل بارآورده و کاربرد عملی زبان را به آنها نشان می دهد
  • بخش Culture in mindفرهنگهای مختلف کشورهای انگلیسی زبان را ارائه میکند.
  • تصاویر داستانی زبان انگلیسی امروزه را برای آنها ملموس مینماید
  • زبان آموزان را مسلط به زبان ، تربیت مینماید.
  • سایت اختصاصی کتابها امکانات فراوان در اختیار زبان آموزان قرار خواهد داد .

26 آذر 1390