Loading...

دسترسی سریع به لینک های مهم

به جهت آماده نمودن آكادميك علاقمندان دبيرستانی(گروه دوم متوسطه) جهت چهار مهارت  Speaking, Reading, Listening, Writing اين دوره ارائه شده است. جديدترين كتابها و شيوه آموزشي بكار گرفته شده است تا اين عزيزان علاوه بر آمادگي جهت دروس دبيرستانی براي آزمون كنكور نيز آماده گردند و مهارتهاي ديگر نيز فرا بگيرند.

مجموعه 5سطحی Solutions برای زبان آموزان از سطح ابتدایی تا پیشرفته به چاپ رسیده است. مجموعه بر پایه مکالمه، آموزش و استفاده آسان با اتکا بر موضوعات مورد علاقه نوجوانان طراحی شده است.  این کتابها از نظر محتوا و موضوع به روز و بسیار مهیج است و از این حیث زبان آموز را کاملا تشویق به فعالیت و تمرین مکالمه میکند.

مهارتهای Writing و Speaking هر یک ، همه ی سمپل های خود را جامع آموزش می دهند و گام به گام در هر درسی کامل میشوند تا در آخر زبان آموز به راحتی و متکی به خود باشد.

مهارتهای Writing و Speaking هر یک ، همه ی سمپل های خود را جامع آموزش می دهند و گام به گام در هر درسی کامل میشوند تا در آخر زبان آموز به راحتی و متکی به خود باشد.

امتیاز کتاب ها

  • تدریس دروس ، از طریق مطالب و متون جذاب
  • یک نگرش زبان آموز محور که زبان آموزان را تشویق می کند تجربیات شخصی را به اشتراک گذاشته و تفکری نقادانه را بسط دهند
  • ارائه مشخص نکات گرامری تمرینات کنترل شده و ارتباطی را فراهم می کند
  • (Listening-Reading-Writing)pre به زبان آموز تمرکزی که جهت موفقیت در این مهارت های زبانی نیاز دارند ارائه می نماید

26 آذر 1390