Loading...

دسترسی سریع به لینک های مهم

زبان ایتالیایی با بهره گیری از اساتید مجربی که خود دارای تحصیلات کارشناسی ارشد و دوران تحصیلات خود را در کشور ایتالیا گذرانده اند تدریس می شود.
کتابهای این دوره از جدیدترین کتابها ، بنام Nuovo Espresso انتخاب شده اند. زبان ایتالیایی شامل 3 سطح می باشد که هر سطح دارای 3 ترم می باشد.

نام استاد:

سجاد بهروز  تحصیلات: کارشناسی

26 آذر 1390