Loading...

دسترسی سریع به لینک های مهم

تغییر متد زبان اسپانیایی
Nuevo Prisma

متد پریسما، متد تائید شده توسط موسسه سروانتس اسپانیا و پراستفاده ترین متد تدریس زبان اسپانیایی است که مطابق با استاندارد های آموزشی اتحادیه اروپا در اقصی نقاط جهان و همچنین در کشور اسپانیا به مشتاقان یادگیری این زبان عرضه میشود
پریسمای جدید یک دوره زبان اسپانیایی است که برای 6 سطح مختلف برنامه ریزی شده است و هدف آن برقراری ارتباط میباشد
سطوح این دوره به این ترتیب میباشد: سطوح
A1-A2-B1-B2-C1-C2
کتاب پریسمای جدید در سطح اول برای استوار ساختن و بهبود بخشیدن زبان است و این امر از طریق فعالیت هایی که موارد ذیل را تمرین می کنند، صورت می پذیرد
فهم و درک شنیداری و گفتاری بیان شفاهی و نوشتاری عناصر زبان شناختی و واژگان
در این کتاب همچنین هر درس بخش جداگانه ای دارد که مختص به آماده سازی برای آزمون میباشد به نحوی که زبان اموز بتواند تمرین های مختلفی از هر بخش آزمون داشته باشد

نام اساتید:

ماریاتا آنتوانا تحصیلات: لیسانس- شهروند شیلی

احسان ظفریان تحصیلات: کارشناسی ارشد - زبان شناسی

26 آذر 1390