Loading...

دسترسی سریع به لینک های مهم

به جهت آماده نمودن آكادميك علاقمندان (دیپلم به بالا) جهت چهار مهارت  Speaking, Reading, Listening, Writing اين دوره ارائه شده است. جديدترين كتابها و شيوه آموزشي بكار گرفته شده است تا اين عزيزان آمادگی لازم را جهت ورود به دوره های پیشرفته کسب نمایند . کتابهای در نظر گرفته شده Touchstone مهارت مکالمه زبان اموزان را تقویت می کند و با ارائه موضوعات و موقعیت های متفاوت که روزمره ،هر فردی با آن مواجه است شرایطی ایجاد می کند تا زبان آموزان مهارت Speaking را در شرایط متفاوت کسب کنند.

26 آذر 1390