Loading...

دسترسی سریع به لینک های مهم

در این دوره ها زبان آموزان با ساختار جملات و لهجه های عربی و گویش ادبیات عرب آشنا می شوند. زبان آموزان با متون عربی آشنا شده و توان ترجمه متون را خواهند داشت و در نهایت، توان گفتاری برقراری ارتباط موثر را فرا خواهند گرفت. به دلیل گستردگی لهجه های عربی تاکنون پایگاه های آموزشی اینترنتی برای آموزش عربی با لهجه های پرگویش طراحی نشده است اما در دوره های آموزشی Fa و Fb محوریت آموزش عربی با لهجه های عراقی و لبنانی خواهد بود.

دوره Fa
Fa1 مبتدی 20 جلسه
Fa2 مقدماتی 20 جلسه
Fa3 مقدماتی متون و گفتاری 20 جلسه
دوره Fb
Fb1 ادامه گفتاری نیمه پیشرفته 20 جلسه
Fb2 مهارت نوشتاری و گفتاری پیشرفته 20 جلسه
Fb3 پیشرفته مهارتی  گفتاری 20+20 جلسه( دو  واحد ترمی)

نام استاد:
آقای سید محمود معلمی تحصیلات: دانشجوی کارشناسی ارشد و طلبه دروس حوزوی اتمام سطح 3

برای دیدن بیوگرافی استاد کلیک نمائید

  • در دوره مبتدی Fa1 : فراگیران با ساختار جملات و لهجه های عربی و گویش های ادبیات عرب آشنا می شوند و توان تشخیص واژگان عربی را فرا می گیرند.
  • در دوره مقدماتی Fa2 : فراگیران با 200 واژه اصلی عربی آشنا شده و توان بیان جملات 6-3 کلمه ای را خواهند داشت
  • در دوره Fa3 : زبان آموزان با متون عربی آشنا شده و توان ترجمه تا 30 درصدی متون را بر اساس واژگان دوره Fa2 را خواهند داشت
  • در دوره Fb1 : زبان آموزان قادر خواهند بود تا جملات 3-2 خطی را بیان کرده و بر اساس محاوره های ارائه شده در دوره ارتباط موثر کلامی را فراخواهند گرفت .
  • در دوره FB2 : زبان آموزان مهارت نوشتاری عربی و توان گفتاری و ارتباط موثر را فراخواهند گرفت .
  • در دوره Fb3 : که در قالب 2 واحد ترمی 20 جلسه ای ارائه می شود فراگیران توان مهارتی گفتگو و ترجمه متون را آموزش می بینند.

13 اردیبهشت 1395