Loading...

دسترسی سریع به لینک های مهم

فرایند ثبت نام

1- پذیرش و مشاوره توسط مسئول پذیرش

الف ) در صورت نیاز به تعیین سطح : در یافت فیش آزمون ، شرکت در آزمون و دریافت نتیجه

ب ) در صورت عدم نیاز به تعیین سطح ( نداشتن سابقه یادگیری زبان ) : ادامه مراحل ثبت نام

2- دریافت برگ شماره حساب و واریز شهریه به یکی از شعب مشخص شده یا از طریق دستگاه کارت خوان ( سیستم شتاب ) مستقر در آموزشگاه و یا از طریق اینترنت ( سایت آموزشگاه )

3- انتخاب کلاس و ثبت کد آن در پشت فیش واریزی و ارائه آن به مسئول ثبت نام رایانه ای و با ارائه فیش ثبت نام از بخش توزیع کتاب واقع درابوذر غفاری2 کتاب وسی دی دریافت نمایند.

5- حضور در کلاس در زمان مشخص شده در فیش ثبت نام

زبان اموزان بزرگسال ( دیپلم به بالا) می توانند با مراجعه به سایت  hafez-li.ir  قسمت پروفایل زبان اموزی، ثبت نام خود را اینترنتی انجام دهند.

26 آذر 1390