Loading...

دسترسی سریع به لینک های مهم

کتاب های گروه CES
 

 

سطح CES

کتاب های گروه نوجوانان  Teen2Teenو Academy Stars میباشد.  ویژگی های این کتاب ها عبارتند از :

  • عناوین تخیلی و دلچسب که نوجوانان را به خود جذب می کند.
  • کارهای نوشتاری و پروژه، نوجوانان را مستقل بار آورده و کاربرد عملی زبان را به آن ها نشان می دهد.
  • بخش Culture in mind  فرهنگ های مختلف کشورهای انگلیسی زبان را ارائه می کند.
  • تصاویر داستانی زبان انگلیسی امروزه را برای آن ها ملموس می نماید.
  • سایت اختصاصی کتاب ها امکانات فراوان در اختیار زبان آموزان قرار خواهد داد.

19 شهریور 1392