Loading...

دسترسی سریع به لینک های مهم

آلمانی کودک و نوجوان - (حضوری)

دخترانه

موسسه آموزشی حافظ و جهان علم برنامه کلاسی
تابستان 1401 «عادی»
کد فرم : F-JH-21/03
شماره بازنگری : 01
سطح کد
کلاس
مدرس روزهای برگزاری شهریه کلاس
(ریال)
تاریخ شروع محل
تشکیل
Ka2 1061 مومنی مه کامه روزهای زوج
09:45-11:15
4,660,000 1401/05/24 دخترانه

پسرانه

موسسه آموزشی حافظ و جهان علم برنامه کلاسی
تابستان 1401 «عادی»
کد فرم : F-JH-21/03
شماره بازنگری : 01
سطح کد
کلاس
مدرس روزهای برگزاری شهریه کلاس
(ریال)
تاریخ شروع محل
تشکیل
Ka2 1072 مومنی مه کامه روزهای زوج
11:30-13:00
4,660,000 1401/05/24 پسرانه
ka4 1073 افجسته فاطمه روزهای فرد
16:15-17:45
4,660,000 1401/05/25 پسرانه

 

3 تیر 1399