Loading...

دسترسی سریع به لینک های مهم

TTC بزرگسالان به زبان انگلیسی حضوری

Teacher Training Course

برگزاري دوره هاي تربيت مدرس بزرگسالان انگليسی TTC

حضوری

با ارائه مدرک وزارت علوم و تحقیقات

شروع دوره از 12 تیرماه

اطلاعات بيشتر تماس با   38443038

رزرو TTC

 

16 خرداد 1402