Loading...

دسترسی سریع به لینک های مهم

نوع گواهینامه

گواهینامه ها

موسساتی که دارای مجوز یکی از سازمان های رسمی ، وزارتخانه ها و... میباشند مجازند گواهینامه صادر نمایند ولی ارزش این گواهینامه ها بیشتر بستگی به توانایی موسسه و شناخت آن توسط مراکز رسمی در داخل و خارج از ایران میباشد. موسسات حافظ وجهان علم با اعتماد خانواده ها و زبان آموزان ، خود را موظف دیده است که تمام شرایط مناسب راجهت  کسب اعتبار موسسه در داخل و خارج از کشور با :

گواهینامه ها


1.  دریافت گواهینامه صلاحیت آموزش کارکنان دولت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .
2. دریافت گواهینامه بین المللی مدیریت کیفیت در آموزش زبان (Iso 9001-2015) و (Iso 29990:2010)
3.  ارائه سیستمهای آموزشی منحصر به فرد.
4.  بکارگیری مدرسین برجسته و کارکنان اداری مجرب و ارائه کلاس های متنوع .

گواهینامه صادر شده در این موسسات برای تمام زبانها در داخل وخارج از ایران توسط مراکز رسمی پذیرفته شده و دارای اعتبار ویژه میباشند.

انوع گواهینامه های موسسه


* پس از اتمام هر ترم در موسسه برای متقاضیانی که جهت دریافت کل یا بخشی از شهریه از اداره متبوع تقاضای گواهی مینمایند صادر میگردد.

* گواهینامه پس از اتمام یک سری از دوره های خاص ارائه میشود.(نامه نگاری –مقاله نویسی- ترجمه و...)

این گواهینامه ها دارای ارزش بالایی بوده و جهت استخدام در ادارات یا سازمان های خصوصی اعتبار دارند.

* گواهینامه  پایان دوره مکالمه (spoken English diploma):

پس از پایان دوره  comp6، یا گذراندن دوره FCE - CAE - CPE گواهی پایان دوره صادر میگردد.
(در پایان این دوره ها انتظار میرود زبان آموز  توانایی مکالمه در حد خوب را داشته و مستقل عمل نمایند).

* گواهینامه حضور در کلاس
 

15 مرداد 1393