Loading...

دسترسی سریع به لینک های مهم

Cambridge ESOL

آزمون های Cambridge ESOL

همه ساله بیش از چهار میلیون نفر در 130 کشور جهان در آزمون های مختلف دانشگاه کمبریج شرکت میکنند. این آزمون ها در سرتاسر دنیا شناخته شده بوده و مدارکی که توسط این دانشگاه صادر میشوند در سطح بین المللی از طرف بیش از 13000 سازمان و مؤسسه آموزشی به عنوان مدارک معتبر مهارتهای زبان انگلیسی به رسمیت شناخته می شوند.

چرا باید در آزمون های دانشگاه کمبریج شرکت کنیم؟

بیش از 13000 دانشگاه، سازمان، شرکت و دولت در سراسر جهان، مدارک اخذ شده از دانشگاه کمبریج انگلستان را می پذیرند؛ آزمون های دانشگاه کمبریج می تواند برای شما درب ها را به آموزش عالی و بهبود فرصت های اشتغال باز کند زیرا این آزمون ها در سطح جهان به رسمیت شناخته شده و در نتیجه انتخاب زبان آموزان را برای مطالعه و یا کار افزایش می دهد.

با قبولی در آزمون های دانشگاه کمبریج و اخذ مدارک آنها، نه تنها توصیف مهارتهای زبان در مؤسسه و یا نیازهای اداری و سازمانی شما آسان خواهد بود، بلکه می توانید دانش زبانی خود را با صدها هزار نفر از داوطلبانی که در حال حاضر این مهارت را دارند مقایسه کرده و بالا ببرید.

آزمون (YLE (Yong Learners English- ویژه کودکان و نوجوانان:

این آزمون در سه سطح Starters ، Movers ، Flyers برگزار می گردد . بالاترین این سطوح Flyersدر سطح A2در طبقه بندی ALTE قرار دارد که تقریباً هم سطح با آزمون KET می باشد . سطوح Starters و Movers در سطح A1در چهار چوب ALTEقرار دارند؛ این آزمون ها، هر چهار مهارت شنیداری، گفتاری، خواندن و نوشتن را شامل می گردند و تأکید آنها بیشتر روی مهارتهای گفتاری و شنیداری است.

آزمون (KET (Key English Test:

این مدرک و آزمون در سطح A2در طبقه بندی ALTE قرار دارد و اولین آزمون از سری آزمونهای زبان انگلیسی دانشگاه کمبریج می باشد. این آزمون برای افرادی طراحی شده است که دانش انگلیسی آنها در سطح مقدماتی و حداقل مهارت زبانی لازم برای سفر به یک کشور خارجی است. شرکت کنندگان باید بتوانند نکات و مفاهیم اصلی متون ساده را دریابند و در موقعیتهای عادی ارتباط برقرار کنند.

آزمون (PET (Preliminary English Test:

این مدرک و آزمون در سطح B1 در طبقه بندی ALTEقرار داشته و دومین آزمون از سری آزمونهای زبان انگلیسی دانشگاه کمبریج می باشد. این آزمون برای افرادی طراحی شده است که دانش انگلیسی آنها برای انجام فعالیتهای اجتماعی روزمره مانند کار و تحصیل مناسب می باشد. این آزمون نشان دهنده توانایی فرد در رویارویی با موقعیت های نسبتاً ساده، خواندن کتب درسی و مقالات ابتدایی و نوشتن متونی مانند نامه های شخصی و …. می باشد. شرکت کنندگان باید دامنه وسیعی از واژگان را بدانند و بتوانند زبان را به صورت مناسب در موقعیت های گوناگون به کار گیرند.

آزمون FCE (First Certificate in English):

این مدرک و آزمون در سطح B2در طبقه بندی ALTEقرار دارد و سومین آزمون از سری آزمونهای زبان انگلیسی دانشگاه کمبریج می باشد. آزمون FCEبرای افرادی طراحی شده است که توانایی زبانی آنها برای بسیاری از اهداف روزمره ( مانند تجارت و تحصیل ) مناسب است. کسانی در این آزمون موفق می شوند که به دامنه وسیعی از واژگان تسلط داشته، بتوانند در گفتگوها شرکت کرده و ساختارهای مناسب زبان را در موقعیت های مختلف بکار گیرند. FCEنشانگر سطح بالاتر از متوسط ,Upper-intermediateدر زبان انگلیسی بوده و دارنده گواهینامه آن می تواند از آن برای ورود به بسیاری از دانشگاهها و مؤسسات استفاده نماید. از آنجا که این آزمون بر اساس شرایط واقعی زبانی تدوین شده است، گواهینامه آن برای تحصیل یا کار مفید است .

آزمون CAE (Certificate in Advanced English):

این مدرک و آزمون برای افرادی طراحی شده است که توانایی زبانی آنها برای بیشتر اهداف مانند تحصیل و تجارت مناسب است. موفقیت در این آزمون نشان دهنده توانایی استفاده موثر از زبان انگلیسی در بسیاری از موقعیتهای اجتماعی و تخصصی می باشد. این آزمون توسط دانشگاه ها و مؤسسات تحصیلات عالی در بسیاری از کشورها به عنوان مدرکی به حساب می آید که نمایانگر دانش و توانایی مناسب برای تحصیل در رشته هایی است که به زبان انگلیسی تدریس می شوند.

تقریباً تمام دانشگاهها در انگلستان و بسیاری از مؤسسات و دانشگاهها در آمریکا، CAEرا به رسمیت می شناسند . سئوالات بر اساس فعالیتهای شبه واقعی تدوین شده اند و نشان دهنده توانایی فرد در استفاده از زبان در تمام موقعیتهای کاربردی می باشند. کسانی که در این آزمون موفق شوند قادر خواهند بود به راحتی در جلسات و بحث ها شرکت کرده و به سهولت به گفتگو بپردازند. متون را بفهمند و بتوانند انواع متون از جمله نامه و گزارشهای تجاری را به راحتی بنویسند. این افراد به انواع صورت های گفتاری و نوشتاری ، رسمی و غیر رسمی و چگونگی استفاده از آنها در موقعیتهای گوناکون تسلط کافی دارند.

آزمون CPE (Certificate of Proficiency in English):

این مدرک و آزمون بالاترین مدرک از سری آزمونهای زبان انگلیسی دانشگاه کمبریج برای افراد غیر انگلیسی زبان می باشد و برای افرادی طراحی شده است که توانایی زبانی آنان به سطح بسیار بالایی رسیده است و می توانند در همه موقعیت ها، زبان را به درستی به کار گیرند. کسانی که در این آزمون موفق شوند به سطحی از زبان رسیده اند که دانش و توانایی آنها تقریباً با یک انگلیسی زبان تحصیلکرده برابر است.

مدرک CPEگواهی بسیار با ارزشی است برای کسانی که می خواهند در خارج از کشور به کار یا تحصیل بپردازند و یا به حرفه های چون تجارت ، پزشکی و مهندسی روی آوردند، گواهینامه CPEتوسط دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در بسیاری از کشورها ، تمام دانشگاههای انگلستان و تعداد کثیری از دانشگاههای آمریکا پذیرفته می شود.

19 مرداد 1393