Loading...

دسترسی سریع به لینک های مهم

درباره دوره CPE


آزمون CPEیا Certificate of Proficiency in English، پیشرفته ترین آزمون زبان انگلیسی دانشگاه کمبریج انگلستان می باشد که نشان دهنده دانش زبانی بسیار بالای افراد در زبان انگلیسی برای ادامه تحصیل در سطوح عالی در صدها دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی در اکثر کشورهای جهان می باشد؛ این آزمون به طور متوسط 6 بار در سال و در 90 کشور مختلف جهان برگزار می شود. قبولی در آزمون CPEهمچون آزمون های FCEو CAEبا کسب یکی از رتبه های (A, B or C)تعیین شده و حداقل نمره قبولی در آن 60 از 100 (رتبه C) می باشد.
پس از اتمام دوره CAE ، زبان آموزان پس از شرکت در نمونه آزمون CAEو موفقیت در آن،در صورت علاقه به تکمیل دانش زبان انگلیسی خود وارد دوره آمادگی آزمون CPEمی شوند این دوره در حال حاضر در 5 ترم برگزار می شود و طی آن قابلیت زبانشناختی زبان آموزان تا حدّ یک فرد بومی تحصیل کرده انگلیسی زبان ارتقاء یافته و برای استفاده از زبان انگلیسی در طیف گسترده ای از موقعیت های اجتماعی و فرهنگی آماده می شوند.
زبان آموزان پس از اتمام دوره CPE، به درک کاملی از مطبوعات، برنامه های مختلف رسانه ای، حوزه های مختلف فرهنگی همچون نمایشنامه، فیلم و ادبیات در کشورهای انگلیسی زبان خواهند رسید

کتاب های بیشتر جهت تقویت بنیه علمی زبان آموزان در دورهCPE:

  • MacMillan Destination C1&C2 (Grammar & Vocabulary) by Malcolm Mann & Steve Taylore-Knowles
  • Oxford Word Skills (Advanced) by Ruth Gairns and Stuart Redman
  • (Oxford Word Skills Idioms & Phrasal Verbs (Advanced
  • Longman Advanced Learners Grammar by Mark Foley & Dia

تعیین فیش آزمون مشاهده برنامه کلاسی

حداقل نمره قبولی در ترم های پنج گانه دوره آمادگی آزمون بین المللی CPEدر مرکز آموزش زبان های خارجی حافظ، اخذ نمره 60 از 100 طبق جدول تقسیم نمرات به شرح ذیل می باشد:

جدول تقسیم بندی نمرات در  دوره CPE
Class Activity Panel Discussion Quiz Final Exam Total
20 20 20 40 100

 

20 مرداد 1393