Loading...

دسترسی سریع به لینک های مهم

همایش فرانسه با حضور دکتر میردامادی

همایش فرانسه

دوره های کوتاه مدت و بلند مدت در

 شهر نیس    Alliance française

معتبرترین و بزرگترین موسسه آموزش زبان فرانسه در دنیا

با حضور دکتر میردامادی مترجم معتمد سفارت فرانسه  و رئیس موسسه اعزام دانشجو آرتا دانش

و دکتر ترابیان سوپروایزر دپارتمان فرانسه در موسسه جهان علم و حافظ و عضو هیئت علمی دانشگاه

برای دیدن جزئیات در صفحه اینستاگرام کلیک نمائید

22 مرداد 1396