Loading...

دسترسی سریع به لینک های مهم

کلاس LEC


برای سطوح COMP 5,6 - FCE-CAE-CPE درنظر گرفته شده است.
در این کلاس که 10 جلسه می باشد، زبان آموزان در هر جلسه در معرفی فعالیتهای گوناگون از قبیل:

  • تماشای فیلم
  • فراگیری لغت –اصطلاحات روزمره برای تقویت گفتاری
  • خواندن روزنامه انگلیسی و آشنایی با اصطلاحات خاص
  • TED Talk
  • بحث آزاد

قرار می گیرند. لازم به ذکر است در طول 10 جلسه ، هر جلسه یک فعالیت خاص دارد این کلاس برای زبان آموزان سطح پیشرفته که نیاز به فراگیری بیشتر در محیطی دوستانه دارند پیشنهاد می گردد.

9 آبان 1396