Loading...

دسترسی سریع به لینک های مهم

برگزاری همایش فرانسه با سخنرانی دکتر ترابیان

همایش فرانسه

با حضور دکتر ترابیان سوپروایزر دپارتمان فرانسه در موسسه جهان علم و حافظ و عضو هیئت علمی دانشگاه

نحوه اخذ اقامت و گرفتن ویزای کاری

شرایط تحصیل در فرانسه و کشورهای فرانسوی زبان

شرایط تحصیل و اقامت در کانادا

 

 

2 آذر 1396