Loading...

دسترسی سریع به لینک های مهم

ترکی کودک و نوجوان -(حضوری)

دخترانه

موسسه آموزشی حافظ و جهان علم برنامه کلاسی
تابستان 1399 «عادی»
کد فرم : F-JH-21/03
شماره بازنگری : 01
سطح کد
کلاس
مدرس روزهای برگزاری شهریه کلاس
(ریال)
تاریخ شروع محل
تشکیل
CTA1.1 1171 محمدی مصطفی یکشنبه ،سه شنبه ،
09:45-11:15 ، 09:45-11:15 ،
2,690,000 1399/04/15 دخترانه
CTA1.4 1172 محمدی مصطفی یکشنبه ،سه شنبه ،
15:00-16:30 ، 15:00-16:30 ،
2,690,000 1399/04/15 دخترانه

پسرانه

موسسه آموزشی حافظ و جهان علم برنامه کلاسی
تابستان 1399 «عادی»
کد فرم : F-JH-21/03
شماره بازنگری : 01
سطح کد
کلاس
مدرس روزهای برگزاری شهریه کلاس
(ریال)
تاریخ شروع محل
تشکیل
CTA1.1 1172 محمدی مصطفی شنبه ،چهارشنبه ،
09:45-11:15 ، 09:45-11:15 ،
2,690,000 1399/04/14 پسرانه

 

1 شهریور 1397