Loading...

دسترسی سریع به لینک های مهم

Sample TOEFL iBT 

پنجشنبه 25 بهمن ساعت 9 صبح

این آزمون مشابه آزمون اصلی بوده و داوطلب میتواند از طریق این آزمون با آزمون اصلی و همچنین نمونه سوالات آزمون اصلی آشنا شود

برای تهیه فیش آزمون کلیک نمائید

11 بهمن 1397